استفاده از پرداخت های زیست محیطی در کنیا

پرداخت عوارض زیست محیطی یاPayments for Environmental Services) PES) تقریباً یکی از جدیدترین ابتکارات برای حمایت از محیط زیست با استفاده از منابع مالی جذب شده از ناحیه بهره برداران خدمات زیست محیطی می باشد. مطلع شدم که کنیا با این مقوله بسیار فعالانه برخورد نموده و در حال تدوین سیاست اجرایی شدن این مقوله می باشد. برای دریافت گزارش آن اینجا را کلیک کنید.

/ 0 نظر / 9 بازدید