تغییر در سیستم گزارش گیری کنوانسیون مقابله با بیابان زایی

اما فارغ از برنامه اقدام ملی، مراجع ملی مقابله با بیابان زایی کشورها در نشست هایی که تا چندی پیش سالانه بود  و امروزه دوسالانه شده است باید گزارشی از پیشرفت کار و اقدامات کنترل بیابان زایی کشورشان ارائه می دادند. در سال های آغازین دبیرخانه کنوانسیون به درستی و روشنی نمی دانست از کشورها چه بخواهد لذا هر کشوری گزارشی کلی و غیر قابل تعقیب و پایش ارائه می داد و در نشست ها هم کلی عکس و عدد بی منطق در ارائه ها گنجانده و نمایش داده می شد که بعد هم کلی دست می زدند و خداحافظ خداحافظ تا گزارش بعدی.

اما در آخرین گزارشی که کشورها ارائه دادند دبیرخانه کنوانسیون بنا را گذاشت بر یک سیستم گزارش گیری به نام PRAIS که هر کشور بر اساس یک نرم افزار تحت وب باید اطلاعات را وارد سیستم می کرد که تقریباً همه چیز در سیستم تعبیه شده بود و نیاز چندانی به تایپ نداشت. بنده هم در روند تدوین گزارش بودم و با هر سختی و مشقتی بود گزارش تهیه شد و ارسال شد ولی مواردی را هم به عنوان ایرادات به دبیرخانه اعلام نمودیم. یادم رفت بگویم که دبیرخانه کنوانسیون فقیر مقابله با بیابان زایی برای طراحی و راه اندازی این سیستم مبلغ ناچیز یک میلیون دلار هم صرف کرده است.

مطلع شدم که بعد از دهمین نشست اعضا متعاهد کنوانسیون در کره جنوبی و بررسی ابهامات و ایرادات اعلام شده، دبیرخانه بر آن شده تا تغییراتی در روند گزارش گیری سیستم فوق اعمال نمایند.

UNCCD Introduces Changes to PRAIS Reporting System

23 January 2012: The Secretariat of the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) has reported that many innovations have been introduced in the performance review and assessment of implementation system (PRAIS) based on decisions taken at the tenth meeting of the Conference of the Parties (COP 10).

Other differences in the 2012-2013 reporting and review process are related to decisions taken previously by parties that are to be implemented only in the current biennium. The review of the reporting and review process 2012-2013 by the UNCCD reviews changes related to: reporting entities; reporting elements; reporting tools; online facilities; funding; other forms of assistance; and data quality. The timeline indicates that parties will have from March to August 2012 to compile and submit their reports to the PRAIS portal. The preliminary analysis documents of the reports, which will be submitted to the 11th meeting of the Committee for the Review of the Implementation of the Convention (CRIC 11) will be prepared by the Secretariat and the Global Mechanism between December 2012 and mid-January 2013.

In parallel to the development of the changes, parties are invited to comment on draft reporting tools posted on the UNCCD website and the PRAIS portal, before they are finalized and made available for the forthcoming reporting cycle. Online consultations with parties and other reporting entities will be organized from end-January to end-February 2012 on a webpage established for this purpose. [PRAIS Information] [Website for Draft Reporting Templates, Consultations]

/ 0 نظر / 4 بازدید