گزارش آینده عشایر در جهان در حال تغییر اقیلم

گزارشی راجع به عشایر دریافت کردم با عنوان آینده عشایر در جهان در حال تغییر اقلیم. گزارش بسیار مختصر و در 8 صفحه بود که در واقع شماره 7 از سری نشریات Jotoafrica بود که سمن بین المللی  (Arid Lands Information Network (ALIN یا شبکه اطلاعات مناطق خشک تهیه و منتشر می کند.

برای آشنایی با سمن فوق می توانید به ادرس www.alin.net مراجعه کنید. کارهایی در زمینه ارائه اطلاعات و تبادل دانش بین کارشناسان ترویج در کشورهای کنیا، اوگاندا و تانزانیا انجام داده است. از جمله مواردی که اقدامات این سمن پوشش می دهد عبارتست از کشاورزی پایدار در مقیاس خرد،سازگاری با تغییر اقلیم، مدیریت منابع طبیعی و سایر مباحث معیشتی.

این سمن ماموریت خود را این گونه بیان کرده است:" بهبود معیشت جوامع ساکن در مناطق خشک شرق آفریقا از طریق ارائه اطلاعات عملی با استفاده از تکنولوژی های مدرن".

اما گزارشی که از آن ذکری به میان آمد از سری کارهای Jotoarica است که آرم آن را می بینید. 

در شماره فوق مطالب ذیل ارائه شده است:
Guest Editor: Eric Kisiangani, Practical Action Eastern Africa, Kenya
 
 Key messages include:
  • Recognise the multiple processes and stressors that govern the vulnerability of pastoralists to climate change
  • Protect pastoral land and enhance the mobility of pastoralists and their livestock
  • Consider index-based livestock insurance schemes as one of the strategies for protecting livestock keepers against climate risks
  • Invest in building the capacity of pastoralists.
 The full issue can be found here: http://bit.ly/jotoafrika_pastoralism
 
/ 0 نظر / 13 بازدید