آمار بارندگی سال آبی جاری تا 25 مرداد 1390

وضعیت خشکسالی بسیار اسف بار است چند روز پیش هم در خبرها دیدم که به دلیل خشکسالی شدید در استان یزد 8 آهو تلف شده است. نگاهی به آمار بارندگی سال جاری و مقایسه آن با بارش سال گذشته و بلندمدت می تواند بهتر از صد گفته و نوشته از زبان من و امثال من باشد. البته اگر چه گفته می شود میانگین بارش کشور نزدیک 242 میلی متر است اما به هر حال توزیع نامناسب ایستگاه های باران سنجی می تواند باعث ایجاد تردیدهایی در صحت آمارهای ارائه شده در این جدول باشد ولی به هر حال بضاعت فعلی کشور همین است و بس.

بگذریم جدول حاکی از این است که فقط یک استان بارشی بیش از بلندمدت دریافت کرده و آن هم آذربایجان غربی و یک استان هم بارشی کمتر از 60 درصد دریافت کرده که آن هم همان استانی است که 8 آهو بی زبان قربانی داده است. 

حکایت غریبی است بروز خشکسالی اما آرام آرام می آید و برخی را به فلاکت و بیچارگی می اندازد. حتماَ تصاویر این روزهای سومالی را از تلویزیون دیده اید. آیا این وضعیت برای مردم ما هم روی خواهد داد؟؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
سوسن صبا

با سلام تشکر از مطالب جالب و خواندنیتون ، خدا اون روزو نیاره ، جناب آقای بدری پور.