مروری بر دهمین نشست کنفرانس اعضا کنوانسیون بیابان زدایی

ترکیب اعضاء نمایندگان کشورمان در این اجلاس هم عبارت بود از:

- مهندس اورنگی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ( مرجع ملی جدید)

- مهندس گرشاسبی معاون مناطق خشک و نیمه خشک

- مهندس جعفریان مدیر پروژه منارید و مسئول دبیرخانه کمیته ملی کنوانسیون بیابان زدایی

- مهندس فلاح کهن معاون دفتر روابط عمومی و بین الملل

- دکتر کیخا نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی

علاوه بر جمع حاضر مهندس مقدسی مرجع ملی قبلی هم تیم را همراهی کردند. آقایان جعفریان و فلاح کهن در نشست 7 روزه بررسی روند اجرای کنوانسیون (CRIC) و روزه کمیته علوم و فن آوری حضور داشتند و آقای کیخا در نشست دو روزه بخش پارلمانی و آقایان اورنگی و گرشاسبی در نشست 2 روزه مقامات عالی رتبه حضور داشتند. نشست مقامات عالی رتبه 3 میزگرد داشت که عبارت بودند از: امنیت غذایی و فقر، جایگاه کنوانسیون در اجلاس Rio+20  و آخرین میزگرد هم به نقش علوم و فن آوری و ارتباط آن با تخریب سرزمین و خشکسالی در مناطق خشک با تاکید بر اقتصاد سبز اختصاص داشت.

در نهایت این نشست منجر به بیانیه ای به نامChangwon Initiative شد.

/ 0 نظر / 7 بازدید