روند تخریب جنگل چقدر است؟

سری به سایت CIFOR یا مرکز تحقیقات بین المللی جنگل زدم تا ببینم در بخش جنگل چه خبر است. این مرکز یکی از 15 مرکز تحقیقات بین المللی  است که زیر نظر گروه مشورتی تحقیقات کشاورزی بین المللی CGIAR فعالیت می نماید. در گردش سریع روی عناوین سایت نظرم به یک عدد خورد که مدام در حال تغییر بود بله این عدد در حال تغییر، میزان و وسعت جنگل تخریب شده از زمان ورود شما به سایت فوق می باشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید