کارگاه آموزشی جذب منابع موجود تغییر اقلیم برای جنگلها در آسیای مرکزی - تهران

در آیین افتتاحیه این نشست که صبح امروز در محل دبیرخانه سازمان همکاری های اقتصادی اکو در تهران برگزار شد، دکتر حسین معینی میبدی، رئیس دبیرخانه مجمع جنگلهای ملل متحد ابراز امیدواری کرد این نشست بتواند به ارتقای سطح همکاری های منطقه ای د ر حفاظت از جنگل ها منجر شود. رئیس دبیرخانه مجمع جنگل های ملل متحد با اشاره به اینکه مجمع جنگلهای سازمان ملل متحد یک نهاد الزام برای حمایت از همه انواع جنگلها در سراسر جهان است که با هدف کلی ارتقای سطح مدیریت، حفاظت و توسعه پایدار همه انواع جنگلها و تقویت تعهد بلند مدت سیاسی کشورها به بحث حفاظت از جنگلها بر اساس بیانیه ریو، فصل 11 دستور کار 21 و سایر اسناد بین المللی در زمینه محیط زیست شکل گرفته است، افزود با توجه به قرار گرفتن عمده مساحت کشورهای عضو اکو در مناطق خشک و نیمه خشک جهان و فشار فزایندهای که به منابع طبیعی و به خصوص جنگلهای این کشورها وارد می شود، کمبود مشارکت و همکاری در سیاستهای حفاظتی کشورهای منطقه به چالشی فرا روی آینده محیط زیست و توسعه پایدار این جوامع تبدیل شده است و این نشست با هدف افزایش سطح مشارکت و همکاری میان کشورهای عضو سازمان اکو و مجمع جنگلهای ملل متحد برگزار شده است.

در ادامه دکتر سید جلال الدین علوی، معاون دبیرکل سازمان همکاریهای اقتصادی اکو ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان در این نشست با اعلام این نکته که بسیاری از کشورهای منطقه برای حفاظت بهتر از جنگلهای خود با مشکلات مالی دست به گریبان هستند، ابراز امیدواری کرد این نشست بتواند راهگشای مشارکت بیشتر کشورهای منطقه در مجمع جهانی جنگلها و ارتقای سطح حفاظت از منابع طبیعی کشورهای عضو باشد و آمادگی دبیرخانه اکو را برای هر گونه همکاری در این زمینه ابراز کرد.
نشست منطقه ای مجمع جنگل ها علوی با بیان این نکته که انستیتو علوم و فناوری محیط زیست اکو به عنوان نهاد زیست محیطی سازمان همکاریهای اقتصادی وظیفه هماهنگ سازی و سازمان دهی مشارکتهای محیط زیستی کشورهای عضو را بر عهده دارد، اعلام کرد که این انستیتو می تواند به عنوان پل رابط میان کشورهای منطقه و مجمع جنگلهای سازمان ملل عمل کند.
دکتر اصغر محمدی  فاضل، رییس دانشگاه محیط زیست کشور نیز در سخنرانی افتتاحیه خود با اشاره به نقش مهم مجمع جنگل های ملل متحد در افزایش سطح همکاریهای منطقهای برای حفاظت از این منابع ارزشمند خدادای، ظرفیت سازی در زمینه حفاظت محیط زیست در کشورهای منطقه، ارتقای تبادل اطلاعات و تجربیات و مدیریت مؤثر و کارآمد منابع را به عنوان اهداف اصلی انستیتو علوم و فناوری محیط زیست اکو برشمرد.
فاضل به عنوان رئیس انستیتو علوم و فناوری محیط زیست اکو، با اشاره به برخی از اقدامات این انستیتو در زمینه حفاظت از جنگلها، آمادگی این انستیتو برای ایفای نقش هماهنگ کننده منطقهای کلیه مباحث زیست محیطی از جمله حفاظت از جنگلها را اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد برگزاری این نشست بتواند به نفش فعال تر کشورهای عضو اکو در مجمع جنگلهای سازمان ملل منجر شود.

 دکتر اصغر محمدی فاضل دبیرخانه مجمع جنگل سازمان ملل متحد، به طور مشترک کارگاه منطقه ای استفاده از منابع مالی تغییرات آب و هوا در راستای مدیریت پایدار جنگل را برگزار می کند. 
 این نشست با حضور نمایندگانی از 1 از 9 تا 11 اردیبهشت ماه در مقر سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در تهران برگزار می شود.
  در این نشست اعضای کشور های عضو اکو به همراه نمایندگانی از آژانس های سازمان ملل متحد به بررسی راه های بهره برداری از منابع مالی موجود بین المللی در جهت تامین منابع مالی فعالیت های مربوط به مدیریت پایدار جنگل در منطقه اکو با هدف کمک به رفع معضل جهانی تغییر آب و هوا خواهند پرداخت
Tehran Workshop on Harnessing Climate Change Financing for Forests in Central Asia

The workshop, the first of three sub-regional workshops to be held as part of the Climate Change Financing for Forests Project under the UN Forum on Forests (UNFF), will facilitate an exchange of views and experiences on climate change finance for forest management. Outcomes from the workshop will include suggestions on ways to enhance the links between climate change and forest finance. Hosted by the Economic Cooperation Organisation (ECO), the workshop will bring together representatives from Afghanistan, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan and Uzbekistan.  

dates: 29 April - 1 May 2014   venue: Economic Cooperation Organization Headquarters, No. 1, Golbou Alley, Kamranieh St.   location: Tehran, Iran   contact: Benjamin Singer   phone: 1 917 367 5807   e-mail: singer@un.org   www: http://www.un.org/esa/forests/pdf/facilitative-process/Tehran/Tehran_org_of_work.pdf

/ 0 نظر / 48 بازدید