صندوق جدید سازمان ملل برای حفظ نژادهای دامی

 

سازمان ملل صندوقی برای کمک به کشورهای در حال توسعه جهت حفظ نژادهای بومی دام خود تشکیل داد و اولین کمک که میلغ 1 میلیون دلار می باشد و از طرف کشورهای آلمان، نروژ، سوئیس و فائو تامین شده است به آن صندوق واریز شد. فائو مدیریت این صندوف را بر عهده خواهد داشت.

بناست یک برنامه اقدام جهانی برای حفظ ذخایر ژنتیکی دام ها تهیه و سپس اجرا شود. هر کشور ملزم است برنامه خود را که در راستای برنامه اقدام جهانی باید باشد جهت تامین اعتبار به فائو ارسال کند. چارچوب کلی این برنامه اقدام در سال 2007 توسط کشورهای عضو فائو تهیه شده است.

در جهان قریب 8000 نژاد دامی وجود دارد که نزدیک به 21 درصد آن ها در معرض خطر می باشند. برنامه اقدام جهانی تاکنون به 8 زبان دنیا ترجمه شده است و ترجمه آن به 12 زبان دیگر هم در حال انجام می باشد. تا کنون 16 کشور استراتژی خود برای مدیریت منابع ژنتیک دامی را تصویب کرده اند و 22 کشور در حال تهیه استراتژی خود می باشند.  15 کشور هم در حال برنامه ریزی برای تهیه استراتژی خود می باشند.

/ 0 نظر / 20 بازدید