همایش تغییر اقلیم و بیماری های غیر مسری - سازمان ملل

این تغییر اقلیم به همه چیز ارتباط دارد و هر کس از هر دری که بیندیشد به تغییر اقلیم گره می خورد. راستش نمی دانم آمدیم یک دفعه پارادایمی متولد شد که نه، اصلاَ تغییر اقلیم نداریم و این مساله به کهکشان راه آبی ارتباط دارد ( حتی به راه شیری هم نه) آن وقت تکلیف چیست. بگذریم وارد معقولات نمی شوم. این بار موسسه بهداشت عمومی همایشی در مقر سازمان ملل برگزار می کند با عنوان" تغییر اقلیم و بیماری های غیر مسری".

PHI hosts Climate Change and Non-Communicable Diseases event at the United Nations

 
Aug 30, 2011 , Cristina Tirado
برای دریافت اطلاعات تکمیلی این جا را کلیک کنید.
/ 0 نظر / 5 بازدید