ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی - اردیبهشت 92

برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
مهلت ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 1391
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 20 اسفند 1391
تاریخ برگزاری همایش: 25 و 26 اردیبهشت 92
سایت همایش: www.caar.ir
تلفن تماس دبیرخانه:  0871-6627724
آدرس دبیرخانه: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی
محل برگزاری: دانشکده کشاورزی- دانشگاه کردستان
ایمیل: tjavadi@uok.ac.ir
 
 
 
/ 0 نظر / 10 بازدید