تحقق شعار آینده ای که برای همه می خواهیم - گزارش

 خوب چند ماهی از اجلاس Rio+20 در شهر ریو برزیل سپری شده است که چکیده آن اجلاس سند The future we want شد که ترجمه آن را می توانید از اینجا دریافت نمائید. اما مهم تنظیم این سند نبود بلکه مهم رسیدن به اهداف تدوین شده می باشد. تیم کاری سازمان ملل برای دستور کار توسعه پس از 2015 سندی 58 صفحه ای به نام تحقق شعار آینده ای که برای همه می خواهیم تدوین نمود. برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید