اندر حکایت همایش بین المللی!!

با همان شماره ای که با من تماس گرفته بودند تماس گرفتم و خلاصه بعد از چند بار تعویض شماره به دبیرخانه همایش فوق مرتبط شدم. با آقایی که گوشی را برداشت سلام و علیکی کردم و موضوع تلفن دیروز و مراجعه به سایت و ایمیلم را تشریح کردم و از ایشان در مورد نواقص مقاله و نحوه رفع آن جویا شدم که ایشان فرمود که اگر مقاله تائید شده پس مشکلی ندارد. از ایشان در مورد مطلبی که در کارتابل عضویت من در همایش نوشته شده است که مقاله شما نیاز به اصلاح دارد سوال کردم و ایشان فرمودند که آن متن به اشتباه درج شده است و نیازی به اصلاح مقاله ندارید. در مورد اصل مقاله سوال کردم فرموند که مقاله کوتاه است و همان دو صفحه فرمت کفایت می کند.

مجددا فردا خانمی از همان دبیرخانه با من تماس گرفتند و تکرار حرف های دو روز قبل موضوع پیگیری روز قبل را مطرح کردم و جویای وضعیت شدم و سردرگمی ام که من را ارجاع دادند به آقای دکتر ... که بعد از وقت اداری با همین تلفن پاسخگو خواهد بود و به اصرار من ایمیل آقای دکتر را هم به من دادند ( راستی همایش اصلاَ ایمیلی برای تماس ارائه نداده بود فقط یک خط تلفن و یک فاکس راه ارتباطی با دبیرخانه همایش بود)  که بعد از ساعت اداری با آن تلفن به کرات تماس گرفتم که مدام اشعال بود و با آن ایمیل هم تماسی گرفتم که بی پاسخ ماند.

نمی دانم شکایت و یا گله به کجا برم. جالب این که آن مرکز و دانشگاه به نام اصلا مرکزی برای همایش ها دارد که در گیر و دار تماس ها متوجه آن شدم. تصور می کنم یک مرکز هم باید راه اندازی نمایند برای مدیریت و نظارت بر همایش ها. شاید سر و سامانی داده شود به این کار.

/ 1 نظر / 6 بازدید
سوسن صبا

با سلام اینجور بی نظمیها ، متاسفانه تو کشورمون کم نیست.موفق باشید