کود؛ یکی از سه عامل اصلی کاهش تنوع زیستی در قرن حاضر

پژوهشگران، مراتع کشورهای مختلف جهان مانند چین، آمریکا، سوئیس، تانزانیا و آلمان را مورد بررسی قرار داده و کشف کرده اند مراتعی که تحت مدیریت انسان قرار نداشته اند دارای گونه های بیشتری هستند. غیرهمزمانی گونه ها نیز در آنها بیشتر بوده که نشان می دهد گونه های مختلف در زمان های مختلف رشد کرده اند. از این رو، تولید مرتع طی گذشت زمان از تداوم بیشتری برخوردار بوده و به تولید زیست توده باثبات تر منجر می شود.

با این وجود، پژوهشگران دریافته اند قرار گرفتن در معرض کود غیرهمزمانی گونه ها را کاهش داده و به تولید کمتر در طول زمان منجر می شود. به گفته "یان هوتیر"، پژوهشگر ارشد این مطالعه، مراتع از اهمیت جهانی به واسطه خدمات زیست بوم فراوانی که فراهم می کنند، برخوردار هستند. نه تنها مراتع زیبا هستند بلکه برای دام های اهلی غذا تامین کرده، چرخه مواد مغذی را حفظ کرده، کربن و آب را ذخیره کرده، خاک و آب را تصفیه کرده، در تنظیم شرایط آب و هوایی نقش داشته، از بلایایی مانند رانش زمین جلوگیری کرده و گرده افشانی انجام می دهند.

مراتع در همه قاره ها به استثنای قاره قطب جنوب یافت می شوند. بیش از 40 درصد از مساحت خشکی زمین را مراتع پوشش داده و یکی از مولدترین و متنوع ترین زیست بوم های زمینی محسوب می شوند. بیش از یک سوم زمین های کشاورزی مورد استفاده در اروپا و آمریکا برای کشت یونجه را مراتع تشکیل می دهند.

انسان در چرخه جهانی نیتروژن و فسفر به واسطه احتراق سوخت های فسیلی، استفاده از کودهای شیمیایی، رسوب اتمسفری و کشت بقولات تثبیت کننده نیتروژن تغییر ایجاد کرده است. در سیستم های کشاورزی، کود اغلب به طور مستقیم به مراتع اضافه نمی شود اما جریان مواد شیمیایی از زمین های کشاورزی مجاور می تواند مشکل آفرین باشد. غنی سازی ماده مغذی به عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش تنوع زیستی در زیست بوم های زمینی شناخته می شود و پیش بینی می شود یکی از عوامل اصلی کاهش تنوع زیستی در قرن حاضر باشد.

مطالعه اخیر نخستین نمونه در نوع خود محسوب می شود که اهمیت تنوع زیستی برای ثبات زیست بوم های مرتع را نشان می دهد. همچنین، این نخستین مطالعه ای است که به طور مستقیم اثر کوددهی بر تامین ذخیره خدمات زیست بوم در سراسر جهان را ارزیابی کرده است.

کودپاشی یکی از پروژه هایی است که دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در سطح مراتع با بارش بالای 400 میلیمتر انجام می دهد، حالا تکیف تنوع زیستی آن مراتع چیست؟ اصلاَ متولی حفظ تنوع زیستی که سازمان حفاظت محیط زیست است، آیا دخالتی برای بررسی وضعیت تنوع زیستی در این عرصه ها دارد؟ حفاظتش ژیشکش. سازمان جنگلها هم متاسفانه وظیفه ای برای خود در زمینه حفظ تنوع زیستی متصور نیست.

/ 0 نظر / 37 بازدید