برنامه رصد زمین ناسا

 ناسا یا سازمان فضایی آمریکا برنامه ای تحت عنوان Earth Observatory یا رصد زمین دارد که در خصوص تغییرات پوشش گیاهی، یخچال ها، بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و گرد و غبار فعالیت می کند. 

 شما می توانید به عضویت آن در آمده و از تصاویر ماهواره ای آن استفاده نمائید. این متن ایمیلی است که امروز دریافت کردم با لینک های آن.

The latest from NASA's Earth Observatory (02 August 2011)
------------------------------------------------------------------------

New Features:
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/

* 2011 Hurricane Season and NASA Research: An Interview with Scott Braun
  http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Interviews/braun_20110801.php?src=eoa-features
    With the 2011 Atlantic hurricane season approaching its peak, a NASA meteorologist explores the key questions in hurricane research.

--------------------

Latest Images:
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/

* Fires in Eastern Russia
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51539&src=eoa-iotd

* Puyehue-Cord贸n Caulle
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51541&src=eoa-iotd

* Massachusetts Coastline in Sunglint
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51523&src=eoa-iotd

* Burn Scar from Fourmile Canyon Fire
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51510&src=eoa-iotd

* Medvezhiy Glacier Advances
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51498&src=eoa-iotd

* Where on Earth? MISR Mystery Image
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51495&src=eoa-iotd

* Comet Atlantis
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51486&src=eoa-iotd

* Texas Drought Disaster
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51444&src=eoa-iotd

/ 0 نظر / 10 بازدید