سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط را برگزار می کند.

محورهای همایش

1- تحولات جمعیتی و اثرات فضایی ، کالبدی و زیست محیطی آن

2- قابلیت های منطقه ای، نظام و مدیریت و بهره برداری

3- ایدئولوژی و مدیریت محیط

4- بررسی تطبیقی نظامهای بهره برداری با نظام های اکولوژی ، تجربیات جهانی و ایران

5- برنامه ریزی ، مدیریت ، زیست منطقه گرایی

6- نظام مدیریت شهری و منطقه ای ، واقعیات جغرافیایی و عدالت فضایی

7- فضای جغرافیایی ، سند چشم انداز و توسعه پایدار

8- اصلاح الگوی مصرف و محیط جغرافیایی ایران

9- نظام مدیریت در بهره برداری از قابلیت های فضایی ، چالشها و راهبردهای

10- کاربرد تکنیک های نوین ( سنجش از دور ، GIS ) در جغرافیای فضایی ایران

11- مدیریت ساحلی و توسعه پایدار

12- اسکان غیر رسمی و ساماندهی بافتهای فرسوده

13- فضای جغرافیایی ، برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه توریسم و اکوتوریسم

14- مخاطرات محیطی و مدیریت بحران

15- اقتصاد فضا و مدیریت منابع

جهت اطلاعات بیش تر و ثبت نام به آدرس ذیل مراجعه نمائید:

http://iiau.ac.ir/

/ 0 نظر / 7 بازدید