فراخوان همایش ملی توسعه پایدار در کویر

محورهای همایش- محیط زیست و معماری پایدار


- انرژی و معماری پایدار

- شهر پایدار و معماری

- معماری پایدار با رویکرد بومی سازی

- کنترل تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی و علفهای هرز در توسعه پایدار در کویر

- مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار کویر

- تولید محصولات ارگانیک و نقش آن در توسعه پایدار کویر

- آبزی پروری و دامپروری و نقش آن در توسعه پایدار کویر

- نقش زراعت و باغبانی در توسعه پایدار کویر

- بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار کویر

- صنایع جانبی ، بسته بندی و تبدیلی کشاورزی در توسعه پایدار کویر

- مقایسه روشهای سنتی با روشهای نوین آبیاری و تاثیرات آن در توسعه پایدار کویر

- تاثیرتوسعه پایدار در شکل گیری فرهنگ و اجتماع در کویر
محورهای همایش
برگزار کنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
مهلت ارسال چکیده مقالات: 
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 30 بهمن 90
تاریخ برگزاری همایش: 20-21 اردیبهشت 91
سایت همایش: /sddbam91.ir
تلفن تماس دبیرخانه: --
آدرس دبیرخانه: به سایت مراجعه شود
محل برگزاری: بم
ایمیل: sddbam91@yahoo.com
/ 0 نظر / 10 بازدید