اولین همایش جغرافیا و گردشگری - نجف آباد

اولین همایش جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

Geography & Tourism in Third millennium
1rd NGTC2012
Najafabad Geography & Tourism Conference
16,17 May2012

پیام دبیر علمی همایش
حرکت شتابان جهان بسوی قرن بیست ویکم، شیوه های سنتی توسعه اقتصادی را که بر مبنای اتکاء به درآمدهای نفتی است را مطرود دانسته و ضرورت ایجاد  حرکتی نوین را در راستای گردشگری در بستر طبیعت، بویژه در کشورهایی که از فرهنگ غنی، تاریخ کهن، و یادمان های باستانی، برخوردارند، ایجاب می نماید. صنعت گردشگری یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان در هزاره سوم از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از اینرو بسیاری از واحدهای جغرافیایی در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش بیش از پیش منابع و عواید خود از این فعالیت بین المللی می باشند. هزاره سوم، آغازگر انقلابی در گردشگری جهانی است و جغرافیا به عنوان مکان و بستر گردشگری از جایگاه ویژه ای نسبت به سایر علوم برخوردار است. رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگری در 50 سال گذشته، نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است.
در راستای چنین تفکری با اتکال به پروردگار یکتا اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم در تاریخ 27 و 28 اردیبهشت ماه 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار خواهد شد. آشنایی پژوهشگران با پژوهش های گردشگری و کاربردی شدن آن، همفکری بین محققین مراکز آموزشی، پژوهشی و اجرایی و ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت مشارکت در امور پژوهشی در نگاه به آینده، از اهداف این همایش است. از کلیه علاقه مندان، پژوهشگران در زمینه محورهای اعلام شده دعوت می گردد تا آخرین نتایج تحقیقات و یافته های پژوهشی خود را به این همایش ارائه نمایند. 

محور های ارائه مقاله در همایش

جغرافیا و  اکولوژی مذهبی
جغرافیا و گردشگری الکترونیک
جغرافیا و گردشگری روستایی - عشایری
جغرافیا و گردشگری شهری
جغرافیا و گردشگری طبیعی
جغرافیا و  گردشگری مناطق جنگی
جغرافیا، گردشگری و اقتصاد
جغرافیا، گردشگری و امنیت
جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار
جغرافیا، گردشگری و جهانی شدن
جغرافیا، گردشگری و زنان
جغرافیا، گردشگری و محیط زیست
جغرافیا، گردشگری  و معماری

برگزار کننده :
گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
زمان برگزاری 27 و 28 اردیبهشت
ماه 1391
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاریخ های مهم
مهلت ارسال خلاصه مقالات 30 آبان
اعلام نتایج داوری خلاصه مقالات 15 آذر
مهلت ارسال اصل مقالات 15 دی
اعلام نتایج داوری اصل مقالات 15بهمن

مقالات برتر در مجله علمی پژوهشی جغرافیا و مطالعات محیطی منتشر خواهد شد. آدرس سایت همایش هم عبارتست از:

http://ngtc.iaun.ac.ir/mehvar.aspx

/ 0 نظر / 9 بازدید