همایش ملی، عشایر- نظم و امنیت - اردبیل 1392

محورهای همایش:

عشایر، اقتصاد، نظم و امنیت

ظرفیت ها و تنگنا های اقتصاد کوچ نشین

نقش تولیدات اقتصادی عشایر در نظم و امنیت

اقتصاد کوچ نشینان و سیاست هایب اقتصادی دولت برای نظم و امنیت عشایر

اقتصاد گردشگری عشایر، نظم و امنیت


مرزداری،جامعه عشایری نظم و امنیت

نقش عشایر در نظم و امنیت مرزها

اختلافات عشیره ای در مرزها

پلیس عشایر و نقش آن در نظم و امنیت مرزها

نقش عشایر به عنوان عوامل پدافندی در مناطق مرزی


عشایر،مهاجرت،حاشیه نشینی و نظم و امنیت

بررسی نقش عشایر در بروز پدیده حاشیه نشینی

آسیب های اجتماعی ناشی از مهاجرت عشار

مهاجرت و نقش آن در زندگی عشایر


عشایر،فرهنگ و نظم و امنیت

خرده فرهنگ های موجود در جامعه عشایر

راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه عشایر

تاثیرات فرهنگی عشایر بر نظم و امنیت

رابطه تنوع ایلات و طوایف با نظم و امنیت

تاثیرات فرهنگی برون مرزی و نگرش عشایر نظم و امنیت


آسیب شناسی اجتماعی عشایر،نظم و امنیت
آسیب شناسی قانون گریزی و قانون شکنی در عشایر

جرم شناسی در جامعه عشایر

نقش پلیس در کاهش آسیب های اجتماعی عشایر

نزاع و در گیری در بین عشایر

نگهداری سلاح و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در بین عشایر
 
برگزار کنندگان: دانشگاه محقق اردبیلی
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اردبیل
مهلت ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 1392
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 20 مرداد 1392
تاریخ برگزاری همایش: 6 شهریور 1392
سایت همایش: ncnos.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 2182329-2182248-0452
آدرس دبیرخانه: اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه- جنب مجتمع تفریحی شورابیل- ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان اردبیل- دفتر تحقیقات کاربردی
محل برگزاری: اردبیل
/ 0 نظر / 10 بازدید