توسعه فضای سبز عمودی برای تهران. لازم یا فانتزی؟

این موضوع را از چند منظر می توان مورد بررسی قرار داد:

1- اجتماعی 2- اقتصادی 3- زیست محیطی 4- فنی

از منظر اجتماعی: اولاَ شهرداری نمی تواند به اختیار خود، روی بام شهروندان اقدام به توسعه فضای سبز نماید بنابراین در خصوص پذیرش اجتماعی چنین طرحی باید بررسی های میدانی انجام می شد. عمده منازل شهر هم به سمت آپارتمانی شدن می رود و این موضوع، انجام چنین پروژه هایی را دشوارتر می کند زیرا باید یک اجماعی در میان ساکنین ساختمان ها وجود داشته باشد که خود مثنوی هزار من کاغذ است ...

از منظر اقتصادی: اولاَ هزینه های اجرایی طرح به عهده کیست. مردم یا شهرداری. آیا مردم تمایل به پرداخت هزینه برای چنین طرحی را دارند؟ اگر با شهرداری باشد باز اجرای پروژه را کمی تسهیل می کند اما هزینه آبیاری خیلی مهم است در حال حاضر حتی مردم شاید تمایلی برای آبیاری فضای سبز افقی موجود در حیاط خود را هم نداشته باشند. حتما سری به رقم پائین قبض آب بها بزنید.

از منظر زیست محیطی. واقع شدن کشور روی کمربند خشک باعث شده که کمتر از یک سوم میانگین خشکی های کره زمین نزولات جوی داشته باشیم. وقوع خشکسالی پیاپی و طویل المدت هم مزید بر علت است برای ممنوع بودن توسعه مصارف آب بر خاصه در مصارف غیر ضروری. توسعه فضای سبز به شکل چمن و گیاهان آب دوست اصولاَ غیر منطقی است ولی چه کنیم که هر روز هنگام عبور از اتوبان های تهران باید به کم دانشی برخی کارشناسان فضای سبز در توسعه چمن و گل و بلبل با نیاز آبی بالا افسوس خوریم. در جایی هم اشاره شد که اساتید برای بررسی طرح به کشورهای انگلستان و کانادا عازم شده اند.. ای برادر شهر تهران با بارندگی حدود 220 میلی متر کجا شهرهای جزیره پر بارش انگلستان و کشور سردسیر و پربرف و باران کانادا کجا. توسعه فضای سبز عمودی برای مناطقی است که مشکل آب ندارند. نه تهران ...

از منظر فنی. هزینه های نگهداری فضای سبز از منظر آفات و بیماری ها و سیستم آبیاری و بعد سقف منازل با کیست؟ همین حالا که پشت بام ها فقط به عنوان زهکش برای انتقال آب کولرهای آبی و نزولات جوی، مصرف می شود هر چند سال یکبار باید کلی هزینه نمود برای ترمیم و یا تعویض ایزوگام. وای به روزی که این پروژه هزینه های فوق را افزایش دهد.

اما یک مورد هم در متن خبر بود که کمی قلقلک می داد.

هیچ کسی بدون اجازه از ستاد توسعه فضای سبز عمودی نمی تواند برای ایجاد فضای سبز عمودی در ساختمان خود وارد عمل شود و حتما باید مجوز دریافت کند.

راجع به این موضوع، حرفی ندارم که بزنم.

/ 0 نظر / 5 بازدید