همایش کودکان و جوانان در جهان در حال تغییر - هندوستان

کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه انجمن بین المللی علوم انسان شناسی و مردم شناسی فراخوان همایشی با عنوان "  Children and Youth in a Changing World" را منتشر نمود که در شهر  Bhubaneswar کشور هندوستان در مورخه 30-26 نوامبر 2012 برگزار خواهد شد. جهت اطلاعات بیش تر به سایت ذیل مراجعه نمائید:
http://www.kiit.ac.in/iuaes/index.html.

/ 0 نظر / 9 بازدید