اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

 اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
1st National Conference on Agrometeorology and Agricultural Water Management

حوزه(های) تحت پوشش: علوم کشاورزی, هواشناسی, بوم شناسی, مهندسی آب و هیدرولوژی
تاریخ برگزاری: 1 - 2 آذر 1390
برگزار کننده: دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری
محل برگزاری: کرج

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1390/6/15
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1390/7/15
مهلت ثبت نام: 1390/8/1


اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

محورهای پذیرش مقاله در نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی:
1- اقلیم شناسی کشاورزی و تغییر اقلیم (نوسانات اقلیمی ، فنولوژی گیاهان زراعی و باغی ، خرد اقلیم شناسی کشاورزی)
2- تاثیر پدیده های جوی بر کشاورزی (سرمازدگی،خشکسالی،آلودگی هوا و ...)
3- بهره وری آب و امنیت غذایی
4- مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی
5- نقش بنگاههای اقتصادی و بیمه در ریسک پذیری کشاورزی
6- مدلسازی تبخیرتعرق و فرآیندهای گیاه و محیط
7- سازگاری کشاورزی با کم آبی و مدیریت کشت دیم
8- مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی کشاورزی
9- کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب در مزرعه
10- موضوعات نوین در هواشناسی کشاورزی (روشهای هوشمند، سامانه های ترویجی Agroadvisory)
11- الگوهای ملی موفق در مدیریت و بهره وری آب کشاورزی

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبیرخانه: 02612253980
فکس دبیرخانه: 02612253981
ایمیل: awm@awm.ir
وب‌سایت: http://www.awm.ir/index.html

/ 0 نظر / 4 بازدید