هدیه کردن زندگی به نیازمندان با یک بازی ساده

القصه در مورد هفته جهانی خاک مطلبی در سایت های داخلی نیافتم اما در سایت انجمن علوم خاک یک بازی یافتم به شرحی که در سایت فوق آمده است:

Free Rice

تقویت زبان انگلیسی، سرگرمی و هدیه کردن زندگی به نیازمندان  با     Free Rice

با هر پاسخ درست شما، 10 دانه برنج به نیازمندان هدیه می شود

 http://freerice.com/#/english-vocabulary/1372

/ 0 نظر / 6 بازدید