راهنمای تبادل اطلاعات جوانان در زمینه تغییر اقلیم - سازمان ملل

این راهنما از جنبه های علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی و فرهنگی مقوله تغییر اقلیم را بررسی می کند. از نکات بسیار مثبت این راهنما این است که مباحث پیچیده را به زبانی قابل درک با استفاده از تصاویر، مطالعات موردی و منابع مختلف بیان می کند.  محتوای مباحث این راهنما هم عبارتست از: یادگیری همگام با تغییر، تغییر اقلیم و اثرات آن، داشتن زندگی خوب، غذا و آشامیدنی، سفر و حمل و نقل، تفریح و سرگرمی، خرید مواد غذایی، پول و شغل، زندگی به شیوه ای مناسب که ارتباطات آن ها شناسایی و مورد توجه قرار گیرد.

از اینجا می توانید فایل این گزارش را دریافت نمائید. سال انتشار 2011 توسط برنامه محیط زیست و مشارکت یونسکو می باشد.

ISBN 978-92-807-3211-5

/ 0 نظر / 4 بازدید