نخستین همایش دانشجویی پیشگیری و مبارزه با فرسایش خاک - اردیبهشت 92

برگزار کنندگان:
دانشگاه لرستان
انجمن علمی دانشجویی مهندسی آبخیزداری دانشگاه لرستان
ستاد توسعه فناوری آب خشکسالی فرسایش محیط زیست معاونت علمی و فناروی رییس جمهور
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 29 اسفند 1391
تاریخ برگزاری همایش: 4 اردیبهشت 1392
سایت همایش: hamayesh-lu.blogfa.com
تلفن تماس دبیرخانه: 09165197969
آدرس دبیرخانه: دانشگاه لرستان
محل برگزاری: دانشگاه لرستان
ایمیل: lu.hamayesh@gmail.com
/ 0 نظر / 4 بازدید