سد سازی و آبخیزداری - کمیته رسوب

چند هفته پیش مدیرمان که معمولاً در جلسات خودش شرکت می کند بنده و معاون دفتر را صدا زد و به اتفاق معاون دفتر رفتیم محضر ایشان. دعوت نامه ای را نشان ما دادند که مربوط به وزارت نیرو بود که در مورد تفاهم نامه همکاری سازمان جنگلها با معاونت آب وزارت نیرو بود. مختصر توضیحی هم راجع به ماوقع و مباحث ارائه دادند که فردا رفتیم بدانیم اوضاع از چه قرار است. القصه صبح رفتم اداره و دنبال هماهنگی برای رفتن به وزارت نیرو بودم که اطلاع دادند جلسه لغو شده است. خوب از آن جا که سال ها ست از حق الجلسه خبری نیست بسیار خوشحال شدم.
گذشت تا روز 12 مرداد که مقارن با روز تودیع و معارفه دکتر سلاجقه رئیس قبلی و مهندس اورنگی رئیس جدید سازمان جنگل ها ( سرپرست ) که معاون دفتر بنده را احضار و دعوت نامه جدیدی برای همان روز به بنده داد و خلاصه هماهنگی انجام و بعد راهی مقصد شدم. با دقایقی تاخیر به محل جلسه رسیدم ( بماند که داخل وزارت خانه بین طبقات 12- 13 و 9 سرگردان بودم).
جلسه مربوط به کمیته رسوب بود و در مورد تفاهم نامه بین وزارت نیرو و سازمان جنگل ها و یک مورد دیگر بنا بود مذاکره و تبادل نظر شود. بحث اصلی در مورد این بود که کارهای آبخیزداری در بالای سدها چگونه انجام شود؟ نحوه تامین اعتبار و اجرای پروژه ها.
در جایی از مباحث هم مطرح شد که طرح جامع آبخیزداری در مجموعه سازمان در حال تهیه است که آن هم با این مباحث هم پوشانی دارد و لذا باید از چندین محل برای تامین اعتبار برای اجرای پروژه های آبخیزداری پیگیری نمود.
نوبت به بنده رسید. نکاتی که مطرح کردم عبارت بودند از:
1- اولاً در دنیا در مورد رد سد سازی کتاب ها و مقالات زیادی هست و سمینارهای زیادی هم در این مورد برگزار شده است لذا بنده تشکیکی در مورد اصل این قضیه دارم. ( تلویحاً اعلام شد که به آن چیزها کاری نداریم و اینجا برای عملیاتی کردن این تفاهم نامه دور هم آمده ایم).

تصویر یکی از همایش ها در مورد نفی سدسازی

2- عرض کردم نمی دانم بناست رسوب کنترل شود و یا کارهای آبخیزداری انجام شود. به زعم بنده این دو مقوله جداگانه است. اگر بناست که رسوب کنترل شود بنابر این، تجارب موجود ثابت می کند که کارهای آبخیزداری که مشخصاً سنگ و سیمان است پاسخگوی آن نیاز نیست و این اقدامات هزینه بر، هدف مورد نظر را تامین نمی نماید. مثال عینی آن، این است که بیماری فردی به اشتباه تشخیص داده می شود و خانواده بیمار، هزینه های سنگینی متقبل می شوند اما در نهایت بیمار فوت می نماید چون درمان اشتباه بوده است.
3- حوزه آبخیز بالادست سدها عرصه مرتعی است. آنجا بهره برداری دارد که به واسطه فقر و اقتصاد معیشتی اش، برای تامین مایحتاج زندگی اش به شدت به منابع مرتعی وابسته می باشد و بهره برداری بی رویه امری معمول می باشد. تا زمانی که به سراغ بهره بردار نرویم و در خصوص رفع مشکلات وی اقدام ننمائیم همواره وی از مرتع بهره برداری بی رویه، خارج از فصل و بیش از ظرفیت خواهد داشت یعنی عرصه مستعد فرسایش و تولید رسوب می گردد که با اندک بارانی شاهد انواع و اقسام فرسایش از پاشمان تا گالی خواهیم بود. در خاتمه ادامه دادم تا روی توسعه اجتماعی جوامع ساکن در بالادست حوزه آبخیز سدها کار نشود شاهد تولید رسوب می باشیم. ( عرض کردند چون کار با مردم سخت است بهتر است روی همین پروژه های آبخیزداری معمول تاکید کنیم!!).
4- در مورد طرح جامع آبخیزداری هم بیان کردم که از آن طرح هم نتایج قابل محسوسی کسب نخواهد شد زیرا علی رغم گذشت  5 سال از مطرح شدن طرح جامع، از کنار هم چینش شرح خدمات شروع شد و امروز هم با کمی اصلاحات با طرح اولیه در ماهیت هیچ فرقی نکرده است زیرا طرح جامع نیست بلکه ایجاد یک هم آهنگی در اجرا بین بخش های مختلف مرتع، جنگل و بیابان و آبخیزداری است. چون کار با دستگاه های دیگر مشکل است پس عطای کار جامع را به لغایش بخشیده و همان " کار هم آهنگ با خودمان را در پیش گرفته ایم". یعنی با بهره بردار و معیشتش کاری ندارم وفقط اجرای پروژه ملاک است یعنی هزینه کرد اعتبارات و کسب کم ترین منافع از هزینه کرد.  
5- در خاتمه برای این که نظرات خود را القا کنم. به سد البرز اشاره نمودم که وزرات نیرو و وزارت جهادکشاورزی با وام بانک جهانی مدیریت اجرای ان را در اختیار دارند. به حضار عرض کردم که بر اساس نظر کارشناسان شرکت DFS که تهیه کننده طرح جامع آن حوزه بالادست آن سد(AILWMP) بودند کارهای آبخیزداری سازمان جنگل ها در آن منطقه دارای اشکال می باشد و نباید در این حد روی پروژه های سازه ای تاکید می شد. ( که حاضرین از من فایل های آن را خواستند که آدرس سایت مورد نظر را برای ایشان ارسال کردم تا مطالب مورد نظر در اختیار مدعوین جلسه قرار گیرد). www.ailwmp.ir/
جلسه خاتمه یافت و بنا شد در جلسه بعدی اسناد سند البرز هم بررسی شود و در جلسه بعد در مورد عملیاتی نمودن تفاهم نامه منعقده بیش تر بررسی شود و راهکارهای عملیاتی ارائه گردد.

/ 0 نظر / 34 بازدید