توسعه آکاسیا با هدف کنترل بیابان زایی در آفریقا

10 ژوئن 2011- سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) پروژه پایلوتی در زمینه کنترل بیابان زایی در مناطق خشک آفریقا اجرا نمود که به دلیل موفقیت آمیز بودن آن، فائو قصد ترویج و توسعه آن به مناطق دیگر آفریقا با هدف کنترل بیابان زایی و بازگرداندن حاصلخیزی اراضی را دارد.

در این پروژه از گونه درختی آکاسیا برای مقابله با بیابان زایی در مناطق خشک استفاده شده است که از جمله مزایای دیگر این اقدام ارائه منافع اقتصادی – اجتماعی به جوامع محلی می باشد.

این پروژه که از سال 2004 در کشور سنگال شروع شده. ضمن ایجاد اشتغال برای جوامع محلی باعث بهبود وضعیت پوشش گیاهی و افزایش تنوع شده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید