سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان - اسفند91

· مطالعات انسانی،سیاستگذاری،آموزش و برنامه‌ریزی در زمینه مرتع،آبخیز و بیابان

· توسعه پایدار،تنوع زیستی،مدیریت تالاب‌های کویری

· اکوتوریسم و ژئوتوریسم،گردشگری روستایی

و سیستم اطلاعات جغرافیایی،سنجش از دور،آمایش سرزمین
برگزار کنندگان: دانشگاه تهران-دانشکده منابع طبیعی-انجمن احیاء مناطق خشک و کوهستانی
مهلت ارسال چکیده مقالات: 
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 30 دی 1391
تاریخ برگزاری همایش: 9 اسفند 1391

 

/ 0 نظر / 6 بازدید