اولین همایش ملی تنش های گیاهی(غیر زیستی) - آبان 91

برگزار کنندگان: قطب علمی تنش های گیاهی دانشگاه اصفهان (با همکاری انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران)
مهلت ارسال چکیده
مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 15تیر 1391
تاریخ برگزاری همایش: 10-11 آبان 1391
سایت همایش: sci.ui.ac.ir/psce
تلفن تماس
دبیرخانه: 0311-7932466
آدرس دبیرخانه:
محل برگزاری: دانشگاه اصفهان
ایمیل: psce@sci.ui.ac.ir
/ 0 نظر / 48 بازدید