فراخوان همایش اثرات زیست محیطی 2012 - انگلستان

اولین همایش بین المللی اثرات زیست محیطی و اقتصادی بر توسعه پایدار از 5-3 جولای 2012 در انگلستان برگزار می شود. برای اطلاعات بیش تر به سایت همایش مراجعه نمائید.

Environmental Impact 2012
cfp.jpg

EnvImpact_112x140Download Pdf

1st International Conference on Environmental and Economic Impact on Sustainable Development
Incorporating Environmental Economics, Toxicology and Brownfields

3 -5 July, 2012

New Forest, UK

Submit an Abstract Register PDF Brochure

Supported by the International Journal of
Sustainable Development and Planning
 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید