هفتمین همایش ونمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست - آذر 93

- دفع و استفاده مجدد از پساب

- دفع و استفاده مجدد از لجن


خاک و پسماند:

- شناسایی و پایش آلاینده های خاک

- حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی و ...

- استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک

- مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، دفن، بازیافت، کمپوست و ... )

- مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها (لندفیل)

- زباله سوزی و پسماندهای ویژه


هوا و صوت:

- پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار

- شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی و الکترومغناطیسی

- شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی

- استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار

- ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا

- مدل سازی انتشار آلودگی هوا از منابع ثابت و متحرک


محورهای ویژه:

- فن آوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

- به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی (نانو فیلترها)

- فن آوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع

- کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی

- کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها

- کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست

- روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار (POPs)

- بررسی مدلهای ریاضی و نرم افزاری پخش آلاینده ها

- کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی

- استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک

- زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها

- شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور

- نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها (EIA)

- محیط زیست و فناوری اطلاعات

- محیط زیست و دولت الکترونیک

- روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی

- روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست

- ارزش گذاری اقتصادی عملکرد زیست محیطی صنعت

- بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی

- الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی
محورهای همایش
برگزار کنندگان: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت صنعت، معدن و تجارت
ستاد توسعه پایدار شهرداری تهران

--------------------
تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس
مهلت ارسال چکیده مقالات: 
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 15 شهریور 1393
تاریخ برگزاری همایش: 17 آذر 1393
سایت همایش: celco.ir
تلفن تماس دبیرخانه: (داخلی: 103) 3 - 44267401
آدرس دبیرخانه: تهران- ستارخان- روبروی برق آلستوم- خیابان فیاض- پ 51
محل برگزاری: تهران - دانشگاه تهران
ایمیل: --
/ 0 نظر / 36 بازدید