تصاویر برنامه رصد زمین ناسا - 16 آگوست 2011

برنامه رصد زمین ناسا یا NASA's Earth Observatory  تصایر جدیدی را برای استفاده عموم روی سایت خود قرار داده است که شما می توانید از روی لینک های ذیل به آن ها دسترسی داشته باشید. توصیه می کنیم اگر علاقمندی خاصی دارید به عضویت این سایت در آئید که آدرس آن در پائین این نوشتار درج شده است.

The latest from NASA's Earth Observatory (16 August 2011)
------------------------------------------------------------------------
Latest Images:
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/
* Looking Down on a Shooting Star
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51754&src=eoa-iotd
* Flooding in the Missouri Basin
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51721&src=eoa-iotd
* Island of Crete, Greece
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51726&src=eoa-iotd
* Omulyakhskaya and Khromskaya Bays, Northern Siberia
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51712&src=eoa-iotd
* Cakaulevu Reef, Fiji
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51731&src=eoa-iotd
* Runoff Raises Lake Powell
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51692&src=eoa-iotd
* Drought across the United States
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51684&src=eoa-iotd
* Winter and Summer in the Tarim Basin
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51678&src=eoa-iotd
--------------------
Recent Blog Posts:
http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/

Earth Matters
* Out of Sight, But Not Out of Mind
  http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/earthmatters/?p=290&src=eoa-blogs

--------------------------------------------------------------------
Earth Observatory weekly mailing -- http://earthobservatory.nasa.gov/

/ 0 نظر / 15 بازدید