توسعه اینده در گرو برنامه ریزی روی ریسک های تهدید کننده می باشد - UN

خانم Margareta Wahlstrom معاون دبیر اجرایی کاهش ریسک بلایا اعلام نمود که توسعه آینده در گرو برنامه ریزی روی ریسک های تهدید کننده می باشد.

حداقل یکی از مخاطرات طبیعی حدود 20 درصد جهان را تهدید می کنند که بیش از نیمی مردم جهان در معرض این مخاطرات قرار دارند. تنها در صورت اندیشیدن و تلفیق برنامه ریزی  برای این مخاطرات در برنامه های توسعه می توان میزان آسیب پذیری را کاهش داد.

اصولاً فقرا بیشتر در معرض این بلایا قرار دارند. کشورهای فقیر امکان تامین هزینه های بلایایی که به طور مکرر به کشورهایشان آسیب می زند را ندارند. برای روشن شدن مطلب فقط کافی است به مطلبی که آقای کارلوس روبرتو فلورس ریاست جمهوری هندوراس در مورد خسارات وارده در اثر طوفان اشاره نمود که اعلام داشت کشورش حدود 6 میلیارد دلار خسارت دیده است که این میلغ معادل تخریب 50 سال اقدامات توسعه ای آن کشور می باشد.!!! حتما سیل ویرانگر پاکستان را به یاد دارید. دولت پنجاب پس از وقوع سیل مجبور شد قسمت اعظم اعتبارات عمرانی اش را برای رفع بحران سیل هزینه کند بدون این که امکان تامین مجدد آن فراهم باشد. می توان نتیجه گرفت که این گونه خسارات باعث می شود که هر چه کشورهای فقیر برای دست یابی به اهداف هزاره صرف می کنند، بی فایده است.

اما کشور ما در کجا قرار دارد؟ آیا صرف راه اندازی تشکیلاتی در وزارت کشور آن هم با عناوین مختلف و تعویض جایگاه تشکیلاتی از دفتر به ستاد و از ستاد به سازمان و نام هایی مانند ستاد حوادث و سوانح طبیعی - ستاد بلایای طبیعی - سازمان مدیریت بحران و یا هزار عنوان دگیر.

مهم است که دیدگاه مسئولین دچار چرخشی 180 درجه ای شده و از مدیریت بحران به سوی مدیریت ریسک گام بردارند و هر دفتر و سازمان و وزارت خانه ای در برنامه های عمرانی خود جایگاه و ردیفی برای مدیریت ریسک ( و بحران) ببینند و اصل برنامه هایشان هم حول محور ریسک های تهدید کننده حیطه کاری اشان شکل گرفته باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید