تاکید بر دخالت دادن عموم مردم در روند توسعه پایدار

در نشست سالانه مجمع سمن ها و سازمان ملل که در شهر بن آلمان برگزار شد، تاکید شد که عامه مردم باید در روند شکل گیری توسعه پایدار دخالت داشته باشند. نمایندگان شرکت کننده در نشست 3 روزه شصت و چهارمین کنفرانس سازمان ملل و سمن ها که توسط اداره روابط عمومی سازمان ملل (DPI) با همکاری برنامه داوطلبان سازمان ملل (UNV) برگزار شد تاکید شد که باید ارتباط بین تشکل های جامعه مدنی که در زمینه  مباحث مرتبط با موضوعات جهانی فعالیت می کنند با سازمان ملل برقرار شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید