نقشه های جهانی ناسا

توضیحات تکمیلی نیز همراه هر کدام از نقشه ها ارائه شده است.

 لینک زیر را ببینید:

http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/?eocn=topnav&eoci=globalmaps

 با تشکر از دکتر مزدک دربیکی مدیر سایت مرکز پزوهش های محیط زیست http://icer.ir/

/ 0 نظر / 217 بازدید