گزارش سال 2011 برنامه جهانی غذا

در گزارش اخیر فائو و برنامه جهانی غذا آمده است که 20 سال قبل یعنی سال 92-1991  1 میلیارد نفر در ناامنی غذایی بودند که امروز یعنی پس از 20 سال 870 میلیون نفر در گرسنگی به سر می برند. برای دریافت گزارش سال 2011 برنامه جهانی غذا اینجا کلیک کنید. گزارش ها حاکی از آن است که امروز یک نفر از هر هشت نفر گرسنه سر به بالین می گذارند./ 0 نظر / 10 بازدید