گزارش فنی راه اندازی مدیریت ریسک خشکسالی -

List of boxes, figures and tables

Box 1 Decentralized drought and desertification management mechanism inGhana

Box2Examples of regional climate monitoring system in sub-SaharanAfrica

Box3Publication of climate-related decision support products – example of the Famine Early Warning Systems Network

Box4Impacts of the 1992 drought on the agriculture sector inSouth Africa

Box5Strategic Environmental Assessment

Box 6 Network mechanisms facilitating the DRM knowledge sharing and peer learning

Figure 1 Basic steps in mainstreaming DRM

Figure 2 Example of institutional set-up at national level for mainstreaming DRM

Figure 3 Progression of disaster vulnerability

Figure 4 Example of drought impact tree diagram in the agriculture sector

Figure 5 Examples of entry points for DRM in a PRSP cycle

Figure 6 Different levels for measuring effectiveness of mainstreaming

Table 1 Economic impacts of drought

Table 2 Environmental impacts of drought

Table 3 Social impacts of drought

Table 4 Diversity of DRM options in addressing water shortage-related risks

Table 5 Examples of planning and decision-making frameworks into which DRM options are mainstreamed

Table 6 Direct economic losses associated with the 1998-2000 El-Niٌo/La-Niٌa induced drought inKenya

Table 7 Comparison of actual costs incurred in drought response and prospective costs  required for drought preparedness (1999-2001 drought in 10 districts inKenya)

Table 8 Examples of DRM measures mainstreamed in sectoral policy frameworks inAfrica

Table 9 Key elements of a DRM mainstreaming roadmap

Table 10 Guiding questions to evaluate the soundness of inputs for DRM mainstreaming

Table 11 Quantitative analysis for measuring the effectiveness of the mainstreaming process

/ 2 نظر / 7 بازدید
مهرداد مسیبی

حسین جان با عرض پوزش "راه اندازی مدیریت ریسک خشکسالی "بهتر است به عنوان تیتر انتخاب شود.درود.