تاکید سازمان ملل بر روش های اندازه گیری فقر و تخریب سرزمین

تخریب منابع ناشی از فعالیت های طبیعی کره حاکی و فعالیت های انسانی می باشد که همین فعالیت های انسانی هم به دو بخش ناشی از آز و نیاز تقسیم می شود. متاسفانه در جهان کنونی کاری با آزمندان نیست اگر چه مقصر اصلی تخریب می توانند آن ها باشند اما فعلاً بناست کاری با آن ها نداشته باشند و نداشته باشیم.

پس می ماند تخریب منابع ناشی از فعالیت نیازمندان. مدت هاست که تخریب را گردن این بی نوایان می اندازند و برایش فلسفه ها می بافند که نگو و نپرس. یکی از این فلسفه ها که بس پر طرفدار است رابطه فقر و تخریب سرزمین است که اگر چه نمی شود رویش قسم خورد ولی خوب شده پیش فرض برای برخی تصمیم گیری ها.

حالا که از تخریب صحبت به میان آمد باید گفت که خود این موضوع هم بحث برانگیز  است و مدل ها و فرمول های زیادی هر روز در نقاط مختلف این کره خاکی تدوین و برخی کشورها  هم سعی در بومی نمودن آن مدل ها دارند که جستجویی ساده می تواند گواهی باشد برای این عرایض.

حالا سازمان ملل که از ارتباط بین فقیر و تخریب سرزمین به شدت پشتیبانی می کند با چالشی روبه رو شده است و آن این که دو طرف این حلقه دچار ابهام است. بنابر آخرین اخبار منتشره از سازمان ملل تاکیدها بر این است که روش های اندازه گیری فقر و تخریب سرزمین به روز و کارآمد و منطق با شرایط نقاط مختلف تهیه و ارائه شوند.  

در این راستا 11 کشور به عنوان پیشگام اقدام به همکاری با سازمان ملل برای ابتکار اندازه گیری و ارزیابی روند و میزان بیابان زایی که به desertification measurement initiative و یا شاخص های اثربخشی کنوانسیون بیابان زدایی معروف است فعالیت دارند که عبارتند از: الجزایر، آرژانتین، چین، کلمبیا، مکزیک، پرتقال، سنگال، آفریقای جنوبی، اسپانیا و تونس. 

UN STRESSES NEED FOR IMPROVED METHODS TO MEASURE DESERTIFICATION AND POVERTY
New York, Oct 19 2011  7:05PM
Better measurement standards for land degradation and poverty were the focus of discussions today at the United Nations desertification conference, with country representatives and scientific experts debating effective ways to establish global indicators to measure land degradation.

Eleven countries shared their experiences measuring land degradation while linking it to poverty levels s at the Conference of the Parties to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in Changwon, Republic of Korea (ROK). China, for example, revealed that poverty rates declined with a concurrent increase in productive land between 2000 and 2009.

The data provided will be used to create global indicators as there are currently no agreed universal scientific measures for desertification, largely because of the lack of available data.

According to UNCCD, every decade an area of productive land the size of South Africa is lost due to land degradation, and reversing this phenomenon has become a priority to achieve sustainable development as the global population continues to grow, requiring an increase in food production.

The 11 countries taking part in the desertification measurement initiative, known as the UNCCD Impact Indicators Pilot Programme, are: Algeria, Argentina, China, Colombia, Mexico, Portugal, Senegal, South Africa, Spain and Tunisia

/ 0 نظر / 5 بازدید