نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مورد بیابان زایی و تخریب سرزمین

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 20 سپتامبر 2011 مصادف با 29 شهریور 1390 یک گردهمایی یک روزه با عنوان " بررسی بیابان زایی، تخریب سرزمین و خشکسالی از طریق توسعه پایدار و رفع فقر" خواهد داشت. این جلسه پیش از مباحث کلی مطروحه در شست و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شه.

هدف این جلسه آگاه سازی و ایجاد حساسیت در سطح مسئولین و رهبران کشورها در مورد بیابان زایی، تخریب سرزمین و خشکسالی و تاکید مجدد بر اجرای تعهدات کلیه اعضاء متعاهد به کنوانسیون مقابله با بیابان زایی و برنامه استراتژی 10 ساله (2018- 2008) و تضمین در اولویت قرار دادن مباحث فوق در برنامه کار بین المللی مشخصن در کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد ( Rio + 20) .

در این جلسه سران کشورها، وزراء و نمایندگان ویژه به همراه مسئولین صندوق ها و برنامه های ملل متحد حضور دارن.

بیانیه نهایی این نشست به نشست کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابان زایی که بناست در 21- 10 اکتبر سال جاری در شهر Changwon کشور کره جنوبی برگزار بشه ارائه می شه. علاوه بر اون در نشست Rio + 20 هم مطرح می شه.

برای اطلاعات بیشتر :

http://www.unccd.int/meetings/global/unga/menu.php.

/ 0 نظر / 7 بازدید