شماره آگوست 2011 JotoAfrica

در شماره آگوشت 2011 نشریه جوتوآفریکا می خوانید:

- آینده نظام شبانی و دام داری در حالی که اقلیم در حال تغییر است

- سازگاری با اقلیم در حال تغییر

- سازگاری با خشکسالی در نیجر

- استفاده از دانش بومی دام داران Mbororo

- آسیب پذیری دام داران اتیوپی

- نامه های دریافت شده

- بیمه دام در شمال کنیا

برای دریافت متن گزارش روی لینک کلیک نمائید.

/ 0 نظر / 12 بازدید