فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

اهداف این فصلنامه به شرح ذیل می باشد:                                                                                                                                                 * ایجاد زمینه ارتقاء سطح دانش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، از طریق چاپ و انتشار مقالات علمی، پژوهشی و مروری  

* شناخت و معرفی نوآوری ها، خلاقیت های علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین المللی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

* تلاش برای ورود و عضویت در بانکهای اطلاعاتی علمی بین المللی * تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در زمینه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

* سیاست کلی عبارت از موضوعی و تخصصی نمودن فصلنامه است

آدرس سایت فصلنامه هم عبارتست از: http://www.jemp.ir/index.aspx

/ 0 نظر / 7 بازدید