همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

حوزه معاونت پژوهشی

 و باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرقدس برگزار می کند

همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت


آخرین مهلت ارسال مقالات   15/7/1390

اعلام نتایج داوری مقالات   21/7/1390

آخرین مهلت پرداخت هزینه های ثبت نام در همایش   1/8/1390

تاریخ برگزاری همایش   25 , 26/8/1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس قصد دارد در جریان همایش، کارگاهی تحت عنوان اندازه گیری آنزیم آنتی اکسیدانت ها و محصولات تخریب غشاء سلولی بر پا نماید. لذا از متقاضیان محترم درخواست می شود جهت کسب اطلاعات از چگونگی ثبت نام به بخش ثبت نام در کارگاه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 02146896000 داخلی 1067 تماس حاصل فرمایند


عنوان کارگاه: اندازه گیری آنزیم آنتی اکسیدانت ها و محصولات تخریب غشاء سلولی

مدرسان کارگاه: دکتر طاهر محمدیان - دکتر پیام معاونی - دکتر داود حبیبی

زمان برگزاری کارگاه: 25 و 26 آبان 1390

هزینه ثبت نام در کارگاه: هر نفر 000/500/1 ریال

ظرفیت پذیرش: 30 نفر

آنزیم های قابل اندازه گیری: کاتالاز - گایاکل پراکسیداز - مالون دی آلدئیدقابل توجه ثبت نام کنندگان در کارگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در پایان کارگاه آموزشی به کلیه شرکت کنندگان گواهی معتبر ارائه خواهد نمود


/ 0 نظر / 9 بازدید