حکم ریاست سازمان جنگلها و سرپرستی سازمان امور اراضی

روز 13 شهریور ماه مهندس اورنگی که بعد از رفتن آقای دکتر سلاجقه به عنوان ریاست سازمان امور اراضی و سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در بدنه وزارت جهادکشاورزی خدمت می نمود، طی حکمی از سوی دکتر خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی به ریاست سازمان جنگل ها منصوب شد. در حکمی جداگانه وی با حفظ سمت، سرپرستی سازمان امور اراضی را هم عهده دار شده است. ظاهراَ این احکام در راستای تحقق لایحه جامع منابع طبیعی می باشد. 

/ 1 نظر / 9 بازدید
امور اراضی

ایا ایشان توانسته است پرسنل خودرا از نزدیک زیارت و ایا توانسته مشکلات انان را برطرف نماید یا فقط طلب پست و مقام از برکات ونعمتهای منحصر بفرد اقیان میباشد