شبکه آفریقا- آسیا مدیریت ریسک خشکسالی

 مرکز توسعه مناطق خشک برنامه عمران ملل متحد به همراه دبیرخانه استراتژی جهانی کاهش بلایا، شبکه ای با عنوان Africa-Asia Drought Risk Management Peer Assistance Network (AADP) راه اندازی نموده اند که می توانید از اینجا به سایت آن دست یابید.

هدف از راه اندازی این شبکه تبادل تجارب موفق در زمینه مدیریت ریسک خشکسالی در آسیا و آفریقا می باشد.

 All the previous issues of the AADP e-newsletter are available for download at http://www.undp.org/drylands/aadp.html.

All the previous issues of the ADDN e-newsletter are available for download at http://www.frameweb.org/CommunityBrowser.aspx?id=3003&view=k. 

 Please contact Yuko Kurauchi at yuko.kurauchi@undp.org for any comments you may have on this E-Newsletter and/or for any information you would like to share with over 2,000 ADDN Newsletter subscribers in Africa, Asia and beyond.  

/ 0 نظر / 5 بازدید