تغییرات جوی عامل افزایش خشونت در کشورها

همچنین در این مطالعه ادعا شده است تا پایان قرن حاضر، تغییرات جوی علت ۲۲هزار مورد قتل و ۱۸۰هزار مورد تجاوز خواهد بود. گفتنی است شرح این مطالعه در مجله مدیریت و اقتصاد زیست‌محیطی منتشر شده است.اما به‌گفته ماتیو رانسون از مؤسسه Abt Associates آنچه مشاهده شده این است که گرمای جهانی به معنی افزایش ۲‌درصدی در وقوع قتل و افزایش ۳‌درصدی در آمار تجاوزهاست.

براساس این گزارش، رانسون گفته است که شاید رشد یک تا ۳‌درصدی در وقوع یک نوع جرم خاص خیلی زیاد به‌نظر نرسد، اما همین آمار ظاهرا ناچیز نیز می‌تواند تأثیر بسیاری بر زندگی افراد و تحمیل هزینه بر کشورها داشته باشد.

/ 0 نظر / 25 بازدید