همایش اصول مشاوره بیمه پایدار - ابتکار مالی یونپ - نیوزلند

گردهمایی- اصول ابتکار عمل مالی برنامه محیط زیست سازمان ملل برای مشاوره در مورد بیمه پایدار این گردهمایی چهارمین نشست از هفت نشست منطقه ای برنامه ریزی شده برای مشاوره ابتکار عمل مالی برنامه محیط زیست سازمان ملل  (UNEP FI) در مورد تدوین اصول پایداری صنعت بیمه می باشد. انتظار می رود با نهایی شدن این کار، از آن به عنوان چارچوب جهانی بیمه پایدار توسط شرکت های بیمه استفاده شده و بدین ترتیب در مورد ریسک های  زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی عملکرد بهتری داشته باشند. 

نشست فوق در روزهای 11 و 12 آگوست در شهر آوکلند نیوزلند برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر:

  contact: Wei Peng   fax: +41-22-7969-240   e-mail: asiapacific@unepfi.org   www: http://www.unepfi.org/events/2011/auckland/index.html

  

/ 0 نظر / 6 بازدید