بانک جهانی و روز استفاده از دوچرخه برای رسیدن به محل کار؟

روز استفاده از دوچرخه برای رفتن به محل کار در روزهای مختلفی از فصل بهار در آمریکا و کانادا با هدف ترویج استفاده از دوچرخه برای رفتن به سرکار برگزار می شود. تشکل های محلی، منطقه ای و ملی برای ترویج استفاده از این وسیله سالم و دوستدار محیط زیست فعالیت می نمایند. این تشکل ها در برنامه های مختلفی که ترتیب می دهند حتی در نقاط خاصی از مسیر حرکت دوچرخه سوارها، مختصر خوراکی هم بین شرکت کنندگان توزیع می کنند. برای اولین بار روز استفاده از دوچرخه برای رسیدن به محل کار را لیگ دوچرخه سواران آمریکا در سال 1956 پایه گذاری نمودند.

اما در تازه ترین خبرها آمده است که بانک جهانی که مقر آن در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکاست نیز این کار را ترویج می کند و بنا دارد روز اهدائ دوچرخه را با دوچرخه های غیرانتفاعی که به کشورهای در حال توسعه ارسال خواهد کرد، برگزار کند.

/ 1 نظر / 10 بازدید
پور

البته خود نفس عمل ایرادی ندارد . اما اینکه بانک جهانی می خواهد قدم خیر و برکت بردارد ، خودش سوال بر انگیز است . زیرا ماهیت این سازمان بر همگان روشن است .امروز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قدرت های فرا ملیتی بدست آورده که توسط آن سیاست اقتصادی همه کشور های در حال توسعه را به آنها دیکته و بر آن نظارت می کنند . و بر زندگی و معاش شهر وندان این ممالک تاثیر گذار می باشند . بدون اینکه در برابرمرجعی جوابگو باشند .البته طرفداران جهانی شدن استدلال می کنند که صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی در واقع سیاست ها را بر شهر وندان تحمیل نمی نمایند ، بلکه حکومت ها آنان هستند که این سیاست ها را پذیرفته و بکارمی بندند .در وهله نخست نیز شاید چنین به نظر بیاید ، ولی عملا این حکومت ها هیچ چاره دیگری دربرابر سیاستهای سخت گیرانه صندوق و بانک ندارند ! چرا که اگر نپذیرند ؛به یک دنیای مطرود تعلق خواهند گرفت که بهیچ وجه دسترسی به اعتبارات بین المللی را نخواهند داشت .