گزارش چارچوب مشارکت ذی نفعان مختلف - در طرح های UN- REDD

 

بازار، بازار کربن است و کاهش انتشار یا افزایش جذب کربن یا امروری تر آن ترسیب و پول هنگفت و خوبی این وسط تو این آشفته بازار جابجا می شود. همین جابجا شدن ها باعث می شود که دستگاه ها و آَژانس های بین المللی از پول دارهاش گرفته تا بی پول هاش وسوسه شده و تلاش کنند در این زمینه فعالیتی انجام دهند.

از اون آژانس های پول دار یکیش هم این بانک جهانی است (که هر روز هم خبر ساز است) که یک دفتر و دستکی برای کربن راه انداخته و چند تا مشاور و کارشناس پرآوازه جفت و جور کرده که هر از چند وقت یکبار یک گزارشی تهیه می کنند.

از این دست گزارشات می شود به این گزارش اشاره کرد که نامش هست:

A Draft Framework for Sharing Approaches for Better Multi-Stakeholder

Participation Practices

Florence Daviet with input from Marian Mabel and Elspeth Halverson

و در 44 صفحه تنظیم شده است. با توجه به علاقمندیم به موضوع، گزارش را مطلوب دیدم. علاقمندان می توانند از آدرس زیر فایل آن را دریافت کنند:

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5576&Itemid=53

/ 1 نظر / 11 بازدید
حسین سرگزی

با سلام. خوش آمدید به وبلاگستان جایتان خالی بود. برایتان آرزوی موفقیت می کنم واز نوشته های خوبتان بهره می گیرم. ضمنا ایمیل آقای سعید فردوسی (کارشناس برنامه عمران ملل متحد)در خصوص یکی از نوشته هایتان جای بحث وتامل دارد.