راهکارهای نجات دریاجه ارومیه در فضای علمی پیگیری شود

به گفته وی، تأکید بر اهمیت این دریاچه و ضرورت احیاء و اجرای راهکارهای نجات، توسط دوستداران محیط زیست و رسانه ها برای آگاه سازی تصمیم گیران در قوای سه گانه ضروری است .

مقدسی با بیان اینکه مهمترین علل خشک شدن دریاچه ارومیه ندادن حقابه این دریاچه از سدهای بالا دست است تصریح کرد: مسئولان بایستی با پیش بینی و پیش آگاهی در مورد خشکسالی و ترسالی نسبت به ارائه حقابه زیست محیطی این دریاچه از سدهای بالا دست اقدام کنند.

به گفته وی، طبق قانون حتی در بدترین شرایط خشکسالی حداقل 10 درصد از آب رودخانه ها و دریاچه ها و مسیل های بالا دست بایستی به عنوان حقابه زیست محیطی دریاچه ها و تالابهای پایین دست در نظر گرفته شود.

مقدسی افزود: اگر وزارت نیرو حقابه دریاچه ارومیه از سدهای بالا دست را بدهد و وضعیت بارندگی اندکی برای آبگیری دریاچه بهتر شود نسبت به احیا ارومیه امیدوار هستیم.

اما:  ایشان هم علت خشک شدن را به گردن وزارت نیرو و ندادن حق آبه دریاچه انداخت. نکته بسیار ارزشمندی که ایشان به آن اشاره داشته همانا یافتن راه حل برای این معضل در فضای علمی و به دور از جنجال و غوغا سالاری است. البته به شرطه ها و شروطه ها.

/ 0 نظر / 9 بازدید