قهرمانان زمین کیستند؟ UNEP

برنامه محیط زیست ملل متحد به دنبال یافتن افراد یا موسساتی به عنوان قهرمان زمین می باشد

UNEP Seeking “Champions of the Earth”

یونپ روز اول سپتامبر اعلام کرد که نامزدی برای دریافت جایزه قهرمانان زمین سال 2012 آغاز شد. این جایزه به افراد  یا موسسات فعال در زمینه سیاست، علوم و مشاغل مرتبط با مسائل زیست محیطی تعلق می گیرد.

تا 31 اکتبر فرصت معرفی وجود دارد و جایزه فوق در جریان برگزاری کنفرانس توسعه پایدار در ریو اعطا خواهد شد. جایزه امسال به افراد یا موسساتی تعلق خواهد گرفت که در زمینه اقتصاد سبز و توسعه پایدار و رفع فقر کار قابل ارزشمندی انجام داده اند. آدرس سایت هم عبارت است از:http://www.unep.org/champions/ 

/ 0 نظر / 4 بازدید