کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

کنفرانس ملی بهره‌برداری از آب دریا چاپ

 National Conference on Sea water Utilization

در مورخ 13 و 14 دی ماه 1390 در مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی برگزار خواهد شد

برای اطلاعات بیش تر به آدرس ذیل مراجعه نمائید:

http://www.icst.ac.ir/index.php?

option=com_content&view=article&id=387:sea&catid=185:conf&Itemid=208

/ 0 نظر / 30 بازدید